מרתף ליקרים ושיכר מציע ביקורים וסדנאות לקבוצות  קטנות.

יקבים בסביבה