יקב בוטיק, המציע הרצאות וטעימות מרק.

יקבים בסביבה