מוזיאון ישראל, ירושלים שדרות רופין 11 הקריה, ירושלים.
מידע נוסף: 02-6708811

מוזיאונים ומרכזי מבקרים בסביבה