ממעלות נצא מזרחה לכיוון הכפר חורפיש, נפנה לכיוון אלקוש ומשם לבירנית. בצומת הבירנית נפנה מזרחה לאורך כביש הצפון עד צומת סאסא. משם
נמשיך לפי השילוט לכיוון בית ספר שדה הר מירון. בפסגת ההר חניון ליוצאים למסלול.

טיולים ומסלולים רגליים בסביבה​