השמורה הלאומית של טבע הארץ במקורות ישראל.
לפרטים: 08-9770777

אטרקציות נוספות