במרכז המבקרים בפקיעין אפשר לראות שיטות הבישול של הסבון וזיקוק הצמחים, הסבר וסרט על סבתא ג'מילה…קניית מוצרים אפשרית במקום!

טלפון: 04-9974435

מוזיאונים ומרכזי מבקרים בסביבה